Cơ hội duy nhất sở hữu bình Lock&Lock độc quyền thương hiệu CGV nay chỉ còn 250.000 đồng (giá gốc 300.000 đồng). Tumbler đặc biệt này có khả năng trụ trên mọi địa hình mặt phẳng một cách thần kỳ. Kì diệu hơn, với 1000 đồng cực tiểu bạn được ngay 1 combo cực đại: