Khuyến mãi Giờ Vàng giảm giá 50%+ tại Lotte Department Store ngày 27/02

KHUYẾN MÃI GIỜ VÀNG GIẢM GIÁ – GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 50% TOÀN BỘ SẢN PHẨM TẠI LOTTE DEPARTMENT STORE

Lần đầu tiên ưu đãi lên tới 50% cho TOÀN BỘ SẢN PHẨM tại 40 nhãn hàng thời trang Nam và Thể thao tại TẦNG 4: Samsonite, Lining, Reebok, US Polo, Louis Castel, TAT Golf…

Đặc biệt:

  • Giảm giá 25% cho toàn bộ sản phẩm tại các nhãn hàng Thời trang nam Valentino Creations, Giovanni, Lare Boss, San-Kelloff, Vicenzo Zeno, Barishidi
  • Giảm giá 20% cho toàn bộ sản phẩm tại nhãn hàng Thể thao Adidas, Puma, HS Golf

Cơ hội mua sắm không thể hấp dẫn hơn. Hãy sắp xếp một cái hẹn với Lotte Department Store trong KHUNG GIỜ VÀNG 15:00~21:00 thứ 7 ngày 27/2 này nhé!

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

Khuyến mãi áp dụng duy nhất từ 15:00~21:00 – Duy nhất ngày 27/2/2016

ĐỊA ĐIỂM KHUYẾN MÃI

Áp dụng tại Lotte Department Store