Mã số kiểm tra thông tin điện thoại bạn cần biết

Trên mỗi chiếc điện thoại di dộng sẽ có thông số khác nhau. Mỗi dòng máy có cách sữa chữa và kiểm tra khác nhau. Sau đây các bạn cùng Khuyến Mãi Việt khám phá mã số kiểm tra thông tin điện thoại của một số hãng thông dụng nhé.

MÃ SỐ KIỂM TRA THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI BẠN CẦN LƯU LẠI KHI CẦN DÙNG ĐẾN

Khi vào phần bấm số điện thoại hãy nhập mã số kiểm tra thông tin điện thoại theo hướng dân bên dưới.

1. Nokia

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • *#0000# (hoặc *#9999#) : Hiển thị toàn bộ phiên bản phần mềm:
  • Dòng 1: phiên bản phần mềm.
  • Dòng 2: Ngày phần mềm được sản xuất.
  • Dòng 3: Kiểu ĐT.
 • *3370# : Khởi động lại điện thoại.
 • *#7780# : Khôi phục lại phần cài đặt mặc định nhà sản xuất.
   • Màn hình 1: Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
   • #92702689#: Hiển thị cho biết thông tin của máy:
   • Màn hình 2: Ngày sản xuất của điện thoại (made)
   • Màn hình 3: Ngày điện thoại được bán (purchasing date)
   • Màn hình 4: Ngày sửa chữa lần cuối (repaired)
   • Màn hình 5: Chuyển đổi những dữ liệu người dùng (transfer user data)
   • Sau khi đã dùng mã số này xong, muốn về trạng thái ban đầu bạn tắt máy và bật lại.
 • *#92702689# : Thông tin điện thoại về SIMLOCK.
 • *#2640# : Hiển thị mã đang sử dụng.
 • 12345 : Mật mã bảo vệ cho máy mặc định (sử dụng khi được yêu cầu).

2. Samsung

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • *#9999# (hoặc *#9998*9999#):Hiển thị phần mềm.
 • *#8888# (hoặc *#9998*8888#):Hiển thị phần cứng.
 • *#0523# : Tùy chỉnh phân giải màn hình.
 • *#9998*842# : Test chế độ rung.
 • *#9998*228# : Kiểm tra tình trạng hoạt động của pin.
 • *2767*688# : Khôi phục lại mặc định các cài đặt của nhà sản xuất.
 • 1111 : Mật mã mặc định bảo vệ của máy (khi được yêu cầu thì sử dụng).

3. Sony Ericsson

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • *#7353273# : Hãy tháo simcard và dùng mã này để kiểm tra thông số phần mềm.
 • 0# : Truy cập số máy gọi cuối cùng.
 • > * < < * < * : Truy cập vào menu bí mật.
 • < * * < : Thông tin điện thoại về SIMLOCK.
 • **04*0000*0000*0000# : Mở máy khi không có SIM.
 • 0000 hoặc 00000000: Mật mã mặc định bảo vệ của máy (khi được yêu cầu thì sử dụng).

4. Motorola

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • 1234 : Mật mã mặc định bảo vệ của máy (khi được yêu cầu thì sử dụng).

5. Siemens

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • *#06# : Hãy tháo simcard rồi nhấn mã này xong giữ phím dài ở trên bên trái để kiểm tra phần mềm.
 • *#0606# : Hãy tháo simcard và dùng mã này để cho biết mã bí mật
 • 0000 : Mật mã mặc định bảo vệ của máy (khi được yêu cầu thì sử dụng).

6. Ericsson

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • >* : Hiển thị phần mềm.
 • 0000 : Mật mã mặc định bảo vệ của máy (khi được yêu cầu thì sử dụng).

7. Philips

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • *#8377*# : Hiển thị phần mềm.
 • *#3333*# : Hiển thị tất cả danh sách bị khóa.
 • *#7489*# : Mật mã mặc định bảo vệ của máy (khi được yêu cầu thì sử dụng).

8. iPhone

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • *3001#12345#* nhấn Gọi: Field mode, truy cập vào thiết lập bên trong iPhone và xem thông tin

Mã kiểm tra iPhone

9. Samsung Galaxy

 • *#06# : Hiển thị thông số nhận dạng (IMEI).
 • *#0*# : Kiểm tra máy.
 • *#0011# : Hiển thị thông tin của máy và người sử dụng.
 • *#12580*369# : Thông tin phần cứng và phần mêm của máy.
 • *#7780# : Khôi phục cài đặt mặc định của nhà sản xuất.
 • *2767*3855# : Khôi phục toàn bộ về lại trạng thái nguyên gốc của nhà sản xuất.
 • *#*#7780#*#* : Xóa hết dữ liệu, các chương trình và cài đặt của hệ thống. Không xóa đi các chương trình mặc định, My Documents (nhạc, hình ảnh, phim).

Với những mã số kiểm tra thông tin điện thoai trên mong sẽ giúp ích cho các bạn khi cần. Thk!

Chúng tôi rất vui được lắng nghe suy nghĩ của bạn

   Bình Luận

   Khuyến Mãi Việt
   Đăng ký tài khoản mới
   Đặt lại mật khẩu