MobiFone Next cung cấp tính năng Chuyển tiền nhanh

Từ ngày 20/6/2018, Mobifone cung cấp dịch vụ Chuyển tiền nhanh trên ứng dụng Mobifone Next. Tính năng này hỗ trợ các thuê bao trả trước sử dụng ứng dụng MobiFone Next có thể thực hiện chuyển tiền cho các thuê bao trả trước khác của MobiFone (kể cả thuê bao không sử dụng MobiFone Next). Chi phí chuyển giữa các thuê bao sẽ được tính dựa trên số tiền thực hiện chuyển.

  • Đối tượng sử dụng: Thuê bao trả trước đang hoạt động 02 chiều trên mạng MobiFone, thời gian hoạt động tối thiểu 90 ngày từ thời điểm kích hoạt thuê bao đến thời điểm giao dịch. Các thuê bao nhận chuyển tiền: Thuê bao trả trước, không bị khóa 02 chiều trên mạng MobiFone.
  • Cách thực hiện tính năng chuyển tiền: Tải ứng dụng Mobifone Next trên AppStore hoặc GooglePlay => Đăng nhập vào ứng dụng Mobifone Next => mục “Tài khoản” chọn “Chuyển tiền”, nhập số điện thoại nhận tiền, số tiền cần chuyển.
  • Cước chuyển tiền: 15% số tiền chuyển/lần chuyển tiền
  • Phương thức trừ cước: Cước dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính của thuê bao chuyển tiền
  • Hạn mức chuyển tiền:
  • Hạn mức chuyển/nhận mỗi lần: 5.000đ – 500.000đ/lần
  • Hạn mức chuyển/nhận mỗi ngày: 5.000.000đ/ngày/thuê bao
  • Hạn mức không bao gồm phí dịch vụ

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 9090 để được hỗ trợ.

Khuyến Mãi Việt