Nguyễn Kim khuyến mãi Đại Tiệc Giảm Giá Online

Trương trình Nguyễn Kim khuyến mãi “Đại Tiệc Giảm Giá Online” giảm trực tiếp đến 1.000.000đ

Nội dung khuyến mại:

– Giảm tới 1.000.000Đ cho nhiều sản phẩm trong các gian hàng khác nhau.

– Nhiều sản phẩm được tặng kèm những phần quà bí  mật vô cùng hấp dẫn

Chương trình dành cho khách hàng mua online và chỉ diễn duy nhất trong 2 ngày 9 & 10/3/2016

Tham khảo ngay các sản phẩm TẠI ĐÂY.

Thời gian khuyến mại:

Đại tiệc giảm giá online chỉ diễn ra trong 2 ngày 9 & 10/3/2016

Liên hệ khuyến mãi

website : http://www.nguyenkim.com/khuyen-mai-dai-tiec-giam-gia-online-mua-hang-giam-toi-1.000.000d.html