Starbucks khuyến mãi cộng thêm 2 điểm ngôi sao khi mua 2 thức uống Cold Brew bất kỳ

KHUYẾN MÃI TÍCH ĐIỂM TẠI STARBUCKS VIỆT NAM

Cách tân, sáng tạo và kinh điển, vị Cold Brew nào là món yêu thích của bạn?

Tuần này, các thành viên Starbucks Rewards sẽ được cộng thêm 2 điểm ngôi sao khi thưởng thưởng thức bất kỳ 2 trong số 3 thức uống Cold Brew dưới.
Lưu ý: điểm cộng ngôi sao sẽ được cập nhật vào ngày 19/3 khi ưu đãi kết thúc.

#NitroColdBrew #ButterflyPeaColdBrew#ColdBrewCoffee
_________________

The innovator, the creator and the classic. Which#coldbrew are you into?

All Starbucks Rewards member can get Double Star when purchasing any 2 cold brew drinks within this week.
Apply from 13/3 – 19/3 for: Cold Brew, Nitro Cold Brew, Butterfly Pea Cold Brew
Please note: Bonus Stars will be automatically added to your account when the promotion is ended.”

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI

 FB https://www.facebook.com/starbucksvietnam/

Web: http://www.starbucks.vn/

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

 Áp dụng từ 13/3-19/3.

ĐỊA ĐIỂM KHUYẾN MÃI

Khuyến mãi áp dụng tại tất cả chi nhánh Starbucks

Địa chỉ cửa hàng: http://www.starbucks.vn/

Starbucks khuyến mãi cộng thêm 2 điểm ngôi sao khi mua 2 thức uống Cold Brew bất kỳ