Hết hạn

Voucher Lazada giảm 200k cho chủ thẻ quốc tế HSBC

Lazada.vn
Điểm Số0
Điểm Số0
 • Áp dụng mỗi thứ Sáu & thứ Bảy hàng tuần
 • Giảm 200k cho đơn hàng trị giá từ 1.500k

1. Chương Trình “Ưu Đãi Cuối Tuần Tại Lazada Với Thẻ Tín Dụng HSBC” (“Chương Trình”) áp
dụng tại Lazada và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 đến 30/9/2020 (“Thời Gian Chương Trình”).
2. Chương Trình áp dụng cho các khách hàng đáp ứng các điều kiện sau: (“Khách Hàng Đủ Điều Kiện”
hoặc “Chủ Thẻ Hợp Lệ” hoặc “Chủ Thẻ”)
2.1 Chương Trình áp dụng cho các chủ thẻ tín dụng HSBC hiện là chủ thẻ của các thẻ tín dụng do
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC” hoặc “Ngân Hàng”) phát hành
tại Việt Nam như sau:
– Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard®
– Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim
– Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back
– Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn
(gọi chung là “Thẻ Tín Dụng HSBC” hoặc “Thẻ”)
2.2 Chủ Thẻ đồng thời là thành viên của Lazada Việt Nam tại trang web www.lazada.vn hoặc ứng
dụng di động của Lazada (“Lazada”)
3. Chương Trình này không áp dụng với:
– Chương Trình này không áp dụng cho Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC.
– Chủ Thẻ không được tham gia Chương Trình nếu thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư
nợ thẻ tại HSBC, thẻ bị khóa vì bất kỳ lý do gì.
Lưu ý: Chủ Thẻ sở hữu Thẻ trong tình trạng chưa được kích hoạt cần kích hoạt Thẻ trước khi
tham gia Chương Trình.
4. Nội dung chi tiết của Chương Trình:
4.1 Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi”): Giảm trực tiếp 200.000 VNĐ vào giá trị thanh toán đơn hàng có giá
trị từ 1.500.000 VNĐ trở lên tại Lazmall hoặc Bách hóa Lazada trên website hoặc ứng dụng di
động của Lazada và thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng HSBC.
▪ Áp dụng từ 9:00 sáng đến 23:59 vào mỗi ngày Thứ Sáu & thứ Bảy hàng tuần (“Tuần Ưu
Đãi”) trong suốt Thời Gian Chương Trình, căn cứ theo giờ Việt Nam GMT+7 và theo hệ
thống của Lazada
▪ Dành cho 100 Chủ Thẻ Hợp Lệ đầu tiên trong mỗi Tuần Ưu Đãi.
4.2 Cách thức để nhận được Ưu Đãi:

PUBLIC – Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) Trang 2 | 3
– Chủ Thẻ Hợp Lệ đăng nhập/đăng ký tài khoản thành viên của Lazada Việt Nam
– Nhấn chọn “Cho vào ví” để thu thập phiếu ưu đãi
– Trong bước thanh toán, Chủ Thẻ Hợp Lệ nhập thông tin thanh toán. Khoản Ưu Đãi 200.000
VNĐ (nếu được áp dụng) sẽ tự động được hiển thị trong bước thanh toán trước khi Chủ Thẻ
thực hiện lệnh thanh toán.
4.3 Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ (căn cứ theo Thẻ HSBC và email đăng ký tài khoản trên Lazada) chỉ được
hưởng tối đa một (1) lần Ưu Đãi vào mỗi Tuần Ưu Đãi trong suốt Thời Gian Chương Trình.
4.4 Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu số lượng Ưu Đãi phân bố cho mỗi Tuần
Ưu Đãi đã được sử dụng hết.
4.5 Số lượng đơn hàng được giảm giá còn lại vào mỗi Tuần Ưu Đãi (nếu có) sẽ được cộng dồn vào
Tuần Ưu Đãi kế tiếp.
4.6 Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ qua website www.hsbc.com.vn và Lazada từ
ngày 01/07/2020.
4.7 Ưu Đãi không được áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi và mã ưu đãi khác do Lazada
Việt Nam quy định.
4.8 Ưu đãi không được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác được triển khai giữa Lazada
và HSBC trong suốt Thời Gian Chương Trình.
4.9 Ưu Đãi không được áp dụng chung với chương trình Trả Góp 0% lãi suất.
4.10Ưu Đãi được áp dụng cho các sản phẩm được mua tại Lazmall và Bách Hóa Lazada, ngoại trừ
sản phẩm sữa bột trẻ em, phụ kiện trẻ sơ sinh, sản phẩm của Vinamilk, một số sản phẩm khác
được bán và thu tiền bởi nhà bán hàng do Lazada quy định.
4.11Ưu Đãi chỉ dành cho khách hàng mua bán lẻ. Lazada bảo lưu quyền từ chối áp dụng Ưu Đãi cho
các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại.
4.12Ưu Đãi không được thay thế bằng sản phẩm khác và không được quy đổi ra tiền mặt.
4.13Chủ Thẻ Hợp Lệ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều Khoản và Điều Kiện của
Chương Trình này.
4.14Việc mua hàng hóa tại Lazada Việt Nam sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của Lazada. Đối
với những thắc mắc liên quan đến việc mua hàng của Lazada, Chủ Thẻ liên hệ Lazada để được
hướng dẫn và giải quyết. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến nội dung Chương Trình,
Chủ Thẻ liên hệ HSBC để được giải quyết.
▪ Hotline Lazada: 1900 1007
▪ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC (hoạt động hằng ngày từ 8h sáng đến 10h đêm):
(84 28) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)

4.15HSBC có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan chứng
minh rằng giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ. Trong trường hợp Chủ Thẻ không chứng minh được
giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ, Chủ Thẻ sẽ không được hưởng Ưu Đãi của Chương Trình.

PUBLIC – Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) Trang 3 | 3
5. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Lazada và HSBC sẽ giải quyết trên tinh
thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được
giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tòa án có thẩm quyền.
6. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với các điều khoản và điều kiện của Bản
Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng.
7. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo
quyết định của HSBC và Lazada. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy
định pháp luật và cập nhật trên website của HSBC và Lazada trước ngày áp dụng.

Bình luận bài viết này

   Để lại bình luận

   khuyenmaiviet.vn
   Logo